październik 2021 - Marzena Jankowska

Odporność w obliczu próby

Po dotkliwej porażce możemy doświadczyć spadku jakości życia, lęku, depresji czy nawet zespołu stresu pourazowego. Ale możemy też zobaczyć nowe możliwości do własnego rozwoju. Jak się uodpornić na konsekwencje złych decyzji i wyborów życiowych, by te nowe możliwości wykorzystać? „Nie ma żad­nej możli­wości, by spraw­dzić, która de­cyz­ja jest lep­sza, bo nie is­tnieje możli­wość porówna­nia. Człowiek przeżywa wszys­tko po raz pier­wszy i bez przy­goto­wania. […]

Czytaj dalej