Sprawdź swoją motywację osiągnięć. - Marzena Jankowska

Blog

Sprawdź swoją motywację osiągnięć.

Motywacja osiągnięć ma znaczenie wszędzie tam, gdzie musimy podejmować samodzielne decyzje, kierować innymi, przewidywać, planować i organizować czas oraz zarządzać zasobami ludzkimi. Ludzie z wysoką potrzebą osiągnięć są bardziej efektywni i gotowi do podejmowania się zadań, które wychodzą poza zakres ich obowiązków. Są żywo zainteresowani podnoszeniem jakości swojej pracy i to wśród nich są skuteczni menedżerowie i przedsiębiorcy.

Jednym z profesjonalnych kwestionariuszy do badania motywacji osiągnięć jest Inwentarz LMI, na który składa się 17 skal i 170 pytań. Poniżej kilka wybranych i pytania, raczej bardziej refleksyjne niż diagnostyczne, ułożone przez mnie na podstawie opisu skal:

1) Elastyczność

 • Czy jesteś otwarty i masz różnorodne zainteresowania?
 • Czy lubisz sytuacje, w których możesz doświadczyć czegoś nowego, nawet gdy musisz godzić się na nieprzyjemności i gdy istnieje ryzyko niepowodzenia?
 • Czy jesteś gotowy na zmiany?

Słowa klucze: otwarty, ruchliwy, zainteresowany, chłonny, wrażliwy, przystosowujący się, przystępny, pokonujący przeszkody

2) Odwaga

 • Czy dobrze radzisz sobie z oceną innych?
 • Czy dobrze radzisz sobie z publicznością, nowością zadań i presją?
 • Czy utrzymujesz wysoki poziom wymagań wobec siebie w obliczu trudności

Słowa klucze: bez obaw, dzielny, zdecydowany, śmiały, niezrażony, niedający się zbić z tropu, tolerujący frustrację.

3) Preferowanie trudnych zadań

 • Czy lubisz trudne zadania i ambitne problemy?
 • Czy podnosisz sobie poprzeczkę?
 • Czy pojawiające się trudności są bardziej zachętą, czy hamulcem?

Słowa klucze: szukający wyzwań, gotowy na ryzyko, wymagający od siebie, ambitny, rozwiązujący problemy, wypróbowujący własne granice

4) Niezależność

 • Czy przedkładasz niezależność nad kontrolę przez innych?
 • Czy wolisz sam odpowiadać za swoje sprawy?
 • Czy chcesz sam określać swój sposób pracy i chętnie podejmujesz decyzje?

Słowa klucze: samodzielny, niezależny, silny i pewny w decyzjach, kochający wolność

5) Wiara w sukces

 • Czy zwykle liczysz na to, że dobrze poradzisz sobie w nowych i trudnych zadaniach?
 • Czy działasz, oczekując możliwości wykorzystania swoich zdolności, umiejętności i wiedzy również, gdy wystąpią przeszkody lub pojawi się konkurencja?

Słowa klucze: Ufny we własne siły, przekonany o własnych możliwościach, pełen nadziei i zaufania do siebie, pozytywny, antycypujący sukces, ochoczy, niezrażony

6) Zapał do nauki

 • Czy jesteś żądny wiedzy?
 • Czy uczenie sprawia ci radość?
 • Czy z własnej inicjatywy inwestujesz czas, trud i pieniądze, żeby nauczyć się czegoś nowego?
 • Czy cenisz sobie zdobywanie wiedzy, nawet wtedy, gdy nie wiąże się to z bezpośrednimi korzyściami?

Słowa klucze: głodny wiedzy, ciekawy, pilny w nauce, dążący do zrozumienia, umysłowo wymagający

7) Ukierunkowany na cel

 • Czy wyznaczasz sobie cele, krótko- i długoterminowe?
 • Czy masz wysokie wymagania wobec tego, czego pragniesz?
 • Czy aspirujesz do wysokich osiągnięć i wiesz, w jakim kierunku chcesz się rozwijać?

Słowa klucze: stawiający cele, ukierunkowany na przyszłość, planujący, ambitny, gotowy do wysiłku, świadomy celu, konsekwentny, dążący do wyższych osiągnięć (wartości)

8) Zaangażowanie i flow

 • Czy jesteś gotowy na długotrwały intensywny wysiłek?
 • Czu czujesz się źle, kiedy nie masz nic do roboty?
 • Czy lubisz dawać z siebie wszystko i masz z tego poczucie satysfakcji?
 • Czy zdarza ci się często, zajmując się jakąś sprawą zapomnieć o sobie, świecie i wszystkim wokół siebie?

Słowa klucze: dumny z dokonań, zobowiązujący się wobec siebie samego, potrzebujący sukcesu, zatopiony, skoncentrowany

9) Internalizacja (poczucie kontroli)

 • Czy efekty swoich działań tłumaczysz przyczynami wewnętrznymi?
 • Czy masz przekonanie, że większość wydarzeń w twoim życiu zależy od ciebie, twojego zachowania i wysiłku?
 • Czy masz wysokie poczucie odpowiedzialności?

Słowa klucze: ufający sobie, pewny siebie, z poczuciem wpływu, ustalający przyczyny, autonomiczny

10) Samokontrola

 • Czy sam organizujesz sobie pracę i nie masz problemu z odwlekaniem?
 • Czy pracujesz w sposób zdyscyplinowany i skoncentrowany?
 • Czy dobrze radzisz sobie z odraczaniem natychmiastowych gratyfikacji z myślą o nagrodach w przyszłości?

Słowa klucze: zdyscyplinowany, uporządkowany, staranny sumienny, punktualny, panujący nad sobą, można na nim polegać.

Narzędzie może znaleźć zastosowanie w doradztwie zawodowym i selekcji zawodowej, przy podejmowaniu decyzji o alokacji pracowników, prognozowaniu rozwoju i awansu zawodowego, a także do celów badań naukowych. A powyższe pytanie mam nadzieję, posłużyły Wam do autorefleksji, zdiagnozowania obszarów rozwoju – własnych lub innych ważnych dla Was osób, które wspieracie w rozwoju.

Mnie dziś szczególnie spodobało się sformułowanie “ufność we własne siły” – tego Wam i sobie dziś życzę 🙂

 

Źródło: LMI Inwentarz Motywacji osiągnięć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *